Румяна Тодорова

Адвокатска колегия - Враца

Добре дошли!

СнимкаАдвокат Тодорова предлага пълен набор юридически услуги, които ще Ви спестят време и пари. 

Консултации и процесуално представителство по бракоразводни процеси, дела за издръжка, бащинство, включително изготвяне на искови молби, становища, декларации и други по СК (Семеен кодекс); 

Посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти, включително и участие в преговори; Представителство и процесуална защита, включително и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни спорове/дела; Изготвяне на проекто-нотариални актове.

Учредяване, всякакви промени, включително вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества фирми на ЕТ и регистрация в Агенцията по вписванията, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;